Kezdőlap

Farbaky József,

ág. ev. lelkész Nyiregyházán és egyházkerületi jegyző; előbb az eperjesi ág. evang. theologiai intézetben tanult, 1862. okt. 25-től a jenai egyetem hallgatója volt.

Czikkeket írt a Vasárnapi Ujságba (1862. Németországi séták, Jena), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1879.)

Munkája: Egyházi beszéd, melyet Nyiregyházán elmondott. Rozsnyó, 1872.

Petrik Könyvészete.

Mokos, Magyarországi tanulók külföldön 121. l.