Kezdőlap

Farkas Antal (alsó-örsi),

kerületi tartományi biztos; II. József császár alatt öt esztendeig testőrködött. Mint cabinetkurir három évi s öt havi idő alatt tizennyolc helyen fordult meg. Miután kilépett a testőrségből, polgári hivatalokban alkalmaztatott, végre kassai kerületi tartományi biztos volt 1790-1806-ig.

Munkája: Erkölcsi iskola, azaz huszonnégy nyájas historiák, a melyek e világnak furcsa csalárdságit, sok tartományoknak tulajdonságit s a benne lévő embereknek úgy jó cselekedeteiket, mint gonoszra czélzó indulatjaikat mutatják. Irattatott két részben, német nyelven, az haza fiainak kedvekért fordította... Kassa, 1790. (Az előszóban önéletrajzi adatok vannak. Ism. Hadi és más nevezetes Történetek 1790. III. 200. 1. 2. kiadás. Pest, 1806.)

Katona, Historia Critica XLI. 580.

Danielik M. Irók II.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése II. 78. l.