Kezdőlap

Farkas Bernard,

szent Ferencz-rendi Salvatorianus szerzetes, theologiai lector és hitszónok Egerben.

Munkája: Vasárnapi és ünnepi evangyéliumi magyar homiliák; az-az, a régi sz. atyák prédikállásának közönségesebb modgya-szerént, vasárnapi s ünnepi sz. evangyéliumokat fejtegető egyházi magyar beszédek, Eger, 1808.

Petrik Bibliographiája.