Kezdőlap

Farkas Dániel (gyulafejérvári ifj.),

kir. táblai jegyző, szül. Springen Alsó-Fehérmegyében a XIX. század elején; tanult Nagy-Enyeden; kir. táblai jegyző volt Maros-vásárhelyt, 1847-ben Alsó-Fehérmegye aljegyzője. Ismeretes jeles tehetségű férfiú volt; folyamadott volt az erdélyi főkormányszékhez egy Enyedi Gunár cz. alatt Enyeden kiadandó lap megindíthatása végett; de az akkori főkormányszék, ismervén a folyamodónak csipkedő modorát, az engedélyt megtagadta. 1849. jan. az oláhok Enyeden megölték.

A kolozsvári Mult és Jelen cz. lapba irt 1845-47-ben költeményeket s czikkeket (1845. 103. sz. Tudományos ügy. Jogos védelem sat.)

Munkái:

1. Népszerű erénytan, vagy erkölcsi szövétnek. Honi növendékek számára. Nagy-Enyed, 1840.

2. Felelet Hunfalvy Pálnak a Népszerű erénytan 54. számú Athenaeumban megjelent birálatára 1841-ben. Nagy-Enyed, 1841.

3. Nőképző két könyvben. Fiatal nőnem főleg nőiskolák számára. Nagy-Enyed, 1845.

4. A növendék nőnem olvasókönyve. Erénytan. Természettan. Történelem I. Három kötetben.

5. Utazás Enyedről Springre...

Egyetemes M. Encyclopaeida VIII. Pest, 1870. (Vass József.)

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 289. l.

Petrik Bibliogr.