Kezdőlap

Farkas Dezső,

ev. ref. főgymnasiumi tanár, szül. 1845-ben Dunaföldváron Tolnamegyében; 1871 óta a pápai ref. főgymnasiumban a természettan, természetrajz és földrajz tanára.

Munkája: Szemléleti abc az irva-olvasó tanmód szerint 36 képpel. Pest, 1862.

Petrik Könyvészete.

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 274.

Wutz Névkönyve.

Bökényi, A magyar ábc- és olvasókönyvek történeti fejlődése. M.-Sziget, 1891. 118. l.