Kezdőlap

Farkas Elek (inárcsi),

országgyűlési képviselő és földbirtokos, szül. 1829. nov. 10. Nagy-Kőrösön Pestmegyében; iskoláit otthon, Eperjesen, Pozsonyban és Debreczenben végezte; Budapesten jogot hallgatott. 1861-ben Nagy-Kőrösön előljáró lett s iskolai és egyházi ügyekben tevékeny részt vett. Nagykőrösi birtokán mintagazdaságot rendezett be. 1875-től két czikluson át képviselte a nagy-kőrösi kerületet, mely 1884-ben újból megválasztá; előbb Deákpárti volt, később mérsékelt ellenzéki lett. Meghalt 1891. szept. 9. Nagyváradon.

Munkája: Nagy-Kőrös városa országgyűlési képviselőjének beszámoló nyilatkozata választóihoz! Nagy-Kőrös, 1878.

Tipray Könyvészete 1878.

Halász Sándor, Országgyűlési Almanach 1886. Képviselőház 48. l.

Vasárnapi Ujság 1891. 38. sz. (Nekr.)

Szabadság (Nagyvárad) 1891. 209. sz.