Kezdőlap

Farkas Ferencz (boldogfai),

Jézus-társasági áldozópap, F. Ferencz zalamegyei alispán fia, szül. 1742. decz. 13. Győrben, 16 éves korában Bécsben a rendbe lépett és Nagyszombatban végezte a theologiát; azután egy évig a convictusban felügyelő volt. 1769. jún. 18. mondta első miséjét Nemes-Czellben Zalamegyében. A rend feloszlatása után (1773.) Nemes-Apátiban Zalamegyében 30 évig plébános volt s 1803-ban veszprémi kanonokká neveztetett ki. Meghalt...

Munkái:

1. Eucharisticon Benedicto Sajgho Ord. S. Bened. ad S. Martinum Archi Abbati, vota Deo secundem profitenti. Tyrnaviae, 1767. (Lyrai költemény.)

2. Panegyricus D. Francisco Xav. dictus. Tyrnaviae, 1768.

Katona, Historia Critica XLI. 580.

Stoeger Scriptores 78. l.