Kezdőlap

Farkas Ferencz,

ev. ref. lelkész, szül. 1792 körül Rimaszombatban; iskoláit Sárospatakon végezte; 33 éves korában lett pap Aranyoson (Borsodm.); tiz év mulva Maklárra (Hevesm.) választották meg, hol 9 évet töltött; innét Átányra (Hevesm.) ment, hol 20 évi lelkészkedése után 1863-ban áldozócsütörtökön meghalt.

Munkái:

1. Óda nagym. mélt. és ft. Felső Eőri Pyrker János László úr tiszteletére, midőn a liliommezei monostorban ön fölajánlásának félszázados emlékét ünnepelné okt. 18. 1842. Eger.

2. Hála üdvözlet... Szemere Bertalan úrnak Borsod vármegye főbirájának az alsó borsodi helvét hitv. egyházmegye lelkes ülnökének. Az emlék Bibliához kisérőül. Eger, 1843. (Költemény.)

3. Gyász emlék üdvözült Radics Ferencz úr egri kanonok boldog árnyának szentelve 1844. febr. 15. Eger. (Költemény.)

Petrik Bibliogr. és fiának F. Bertalannak szives közlése.