Kezdőlap

Farkas János,

ev. ref. lelkész, tanult Debreczenben, hol 1773. ápr. 24. lépett a felső osztályba (aláirta az iskolai törvényeket); 1784. ápr. 5-től főiskolai senior volt ugyanott; azután Kecskeméten tanár és 1784. májustól rév-komáromi lelkész, később az egyházmegye seniora, esperese és kétszer volt országgyűlési pap. 1803-ban Kazinczy is meglátogatta. Meghalt 1812. jun. 12. 58 éves korában Komáromban; özvegyet és öt árvát hagyott maga után.

Munkái:

1. Halotti prédikáczió, melyet felséges kir. herczeg Sándor Leopoldnak Magyarország néhai igen kedves palatinusának véletlenűl történt halálára készitett és a szab. kir. Rév-Komárom városában lévő evang. reform. gyülekezet előtt elmondott... 1795. aug. 9. Komárom.

2. Hála-adó prédikáczió, melyet cs. és kir. vitéz seregek dicső győzedelmeinek, nevezetesen Mantua megvételének hire hallására készitett és mondott 1799. aug. 18. Komárom.

3. Halotti prédikáczió, melyet néhai tek. ns. Darányi Julianna aszonynak tek. ns. vit. Sárközy Zsigmond igen kedves élete párjának eltemettetésekor elmondott 1807. jan. 6. Komárom.

4. Halotti prédikáczió, melyet néhai t. n. Pázmándy Johanna ifjú asszonynak t. n. v. Karátson Dániel úr igen kedves élete párjának eltemettetésekor elmondott Kömlődön 1807. eszt. szept. 22. Komárom.

5. Halotti prédikáczió, melyet néhai... Pázmándy Jósef úrnak... utolsó tiszteletére a bőnyi templomban elmondott 1810. ápr. 12. Győr.

Hazai és Külföldi Tudósitások 1812. II. 3. sz.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Levelezése III. 514. l. Bakóczi János és Vályi Miklós szives közlésök.