Kezdőlap

Farkas Károly,

földbirtokos, m. kir. pénzügyminiszteri tanácsos és 1848-49. országgyűlési képviselő, szül. 1805-ben Huszton (Máramarosm.); ügyvédi oklevelet nyert és Buda város ügyésze volt. 1848-ban Debreczen országgyűlési képviselőjének választotta meg; később Pest vármegye törvényszéki elnöke s helyettes alispánja volt. Meghalt 1868. máj. 27. Pesten.

Politikai czikkeket irt a Hazánk cz. politikai lapba (1868-69.) névtelenül.

Munkája: Közösügyek közös intézése. Pest, 1866. (Névtelenül.)

A m. kir. vallás- és közoktatási miniszter 1877-ben a m. tud. akadémiához küldte hátrahagyott kézirati két munkáját. Államgazdasági tanulmányok, tekintettel Magyarország viszonyaira, és Államgazdaság, megbirálás, esetleg kiadás végett.

M. Akadémiai Értesítő 1877. 147. l.

Petrik Könyvészete.

Gyászjelentés és fiának F. Róbertnek szives közlése.