Kezdőlap

Farkas László István,

kegyes tanitórendi áldozó pap s kormánytanácsos, tanulmányi ügykezelő és gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1841. jan. 4. Kecskeméten Pestmegyében; 1858. szept. 22. lépett a rendbe, 1860-61-ben Pesten a gymnasium 7. és 8. osztályában tanult. 1862. Veszprémben próbatanításon volt; 1863-ban Nyitrán theologiát tanult; 1864. Veszprémben, 1865. Váczon gymnasiumi segédtanár volt és a theologiát hallgatta; 1865. május 31. misés pappá szenteltetett. 1866-ban főgymnasiumi tanár, 1867. ugyanaz Debreczenben, 1868-73. Nagy-Kanizsán; 1873-79. igazgató-tanár u. ott; 1880-90. Szegeden physikát tanított; 1890 óta Nagy-Kanizsán házfőnök és főgymnasiumi igazgató-tanár; tanítja a mennyiségtant, bölcseletet és franczia nyelvet.

Programmértekezései a nagykanizsai főgymnasium Értesítőjében (1870. Nevelési elvek, különös tekintettel a fegyelemre, 1872. A tárgyak nagysága s távolsága iránti tájékozottság, 1877. Emberismeret: a nevelés és fegyelmezés alapja).

Munkája: Az évszakokról. Nagy-Kanizsa, 1876.

M. Könyv-Szemle 1876. 195. l. és a kegyes-tanítórend jegyzőkönyveiből (Rulla) Csaplár B. szives közlése.