Kezdőlap

Farkas Róbert,

miniszteri tisztviselő, szül. 1856. okt. 7. Fegyverneken, hol atyja F. Károly földbirtokos, később m. kir. pénzügyminiszteri tanácsos volt. F. R. középiskoláit és a jogi tanulmányokat Budapesten végezte. 1878-ban mint hadnagy részt vett a boszniai hadjáratban. 1876-ban a földtani intézetnél államszolgálatba lépett, hol az irodát vezette s mint könyvtárnok annak szakkönyvtárát rendezte és kezelte; 1885-ben az országos kiállítás bányászati bizottságának két évig jegyzője volt és elismerő oklevelet nyert. 1889 óta mint a földmivelésügyi miniszterium fogalmazói szolgálattételre beosztott képviselője a bányászati, mezőrendőri osztályokban s a legutóbbi három évben a kincstári birtokok ügyosztályának önálló előadójaként működik. Azonkivül a miniszterium könyvtárát is rendezte, mely két évig gondozására volt bizva.

Czikkei a Magyarország és a Nagyvilágban (1877. A szerbek, Az értelmiség kezdete, Darwin Károly után ford.), a Magyarországban (1879. 256. sz. Társadalmunk diagnozisa, 272. sz. A középiskolai tanárság kérdéséhez, 1881. 233. sz. Kommunista társadalmak az Egyesült Államokban, F. R. és F-s R-t jegyekkel), a Gonda-féle Kiállítási Értesítőben (1885. A m. kir. földtani intézet az országos kiállításon, A bányászat, kohászat és geologia az orsz. kiállításon, két ismertető czikk, Kőipari munkagépek kiállítása tárgyában); a P. Naplóban Adminisztrator névvel (1892. 169. sz. Egy szavazat bányászatunk érdekében, 190. sz. A modern társadalom és jövője, 236. sz. A román kérdés, 255. sz. Mezőgazdaságunk és gazdasági politikánk). Ezeken kivül több közleménye s fordítása névtelenűl a Földtani Közlönyben és a Földtani Intézet Évkönyvében (1882-87.). Egy regényfordítása az Ország-Világban (1883. Az élet húsz éves korban, francziából ifj. Dumas Sándor után névtelenül.)

Munkái:

1. A m. kir. földtani intézet. (Vázlatos ismertetés.) Bpest, 1881.

2. A m. kir. földtani intézet könyv- és térképtárának czimjegyzéke. Bpest, 1884.

3. Az 1885. évi budapesti orsz. kiállítás bányászati... csoportjának részletes katalogusa. Bpest, 1885.

4. Mezőgazdasági statisztikai intézményünk és annak fejlesztése. Bpest, 1890.

5. A vármegyék mezőgazdasági statisztikai monografiái érdekében. Bpest, 1891.

M. Könyvészet, 1881. 1885. 1890-91. és önéletrajzi adatok.