Kezdőlap

Farkas Sándor,

tanárjelölt, szül. 1864. jún. 28. Felső-Sófalván Udvarhelymegyében; 1889-ben ev. ref. papi vizsgát tett Nagy-Enyeden; azután a bölcseleti szakra ment a kolozsvári egyetemre. Jelenleg tanárjelölt és a kolozsvári kereskedelmi akadémián mint kisegítő működik.

Irt tárczákat, elbeszéléseket több vidéki lapba, u. m. a nagy-enyedi Közérdekbe (1884-85.), a Marosvidékbe (1886-88.); kisebb czikkei s költeményei jelentek meg ezenkivül az Erdélyi Hiradóban, Debreczenben, 1848-49. Történelmi Lapokban és a Kolozsvári Életben; három év óta a kolozsvári Ellenzék belmunkatársa.

Munkája: Ifjú évek. Kolozsvár, 1892. arczk. (Ism. Vasárnapi Ujság 19. sz. 2. kiadás Kolozsvár 1893.)

Corvina 1893. 11. sz. Önéletrajzi adatok és Gyalui Farkas szives közlése.