Kezdőlap

Farnos Dezső,

bölcseleti doktor, F. Elek kataszteri felügyelő fia, szül. 1860. aug. 5. Kolozsvárt; külföldi tanulmány-utjának bevégezte után 1884-től tanár volt a nagyenyedi ev. ref. gymnasiumban, hol a magyar és német nyelvet adta elő; 1890 óta pedig a sepsi-szent-györgyi ev. ref. Székely-Mikó-kollegium tanára.

A Petőfi-irodalommal foglalkozik (Petőfi és Háromszék a Székely Nemzetben 1892.); programmértekezése a Székely-Mikó-kollegium Értesítőjében (1892. A szép természet, az aesthetica és gymn. paedagogia szempontjából); irt még 1880-tól kezdve költeményeket, tárczaczikkeket a Magyar Polgárba, Ellenzékbe sat.

Munkái:

1. Aesthetikai tanúlmányok Petőfi költészetéről. Lugos, 1884.

2. Petőfiana évkönyv. Kizárólag a költő és művei szolgálatában. Szerk.... I. kötet 1888-89. Egy szines műmelléklettel Petőfi, illetőleg Julia kiadatlan kézirata. Számozott kiadás. Kolozsvár, 1889.

3. Kritikai észrevétel Petőfi eltűnésének irodalmához. 1849. júl. 31-ének XL. évfordulója alkalmából. Kolozsvár, 1889. (Ism. Egyetértés 210. sz.)

Wutz Névkönyve 99.

M. Könyvészet 1889. és önéletrajzi adatok.