Kezdőlap

Fasching Ferencz,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1686. aug. 12. Nagyszombatban; 1702-ben lépett a rendbe s több helyen tanított, így 1712-ben Nagyszombatban a költészettan, azután Kassán a mathesis tanára volt, 1725-ben Kolozsvárt a bölcseleti kar promótora s a theologia tanára. Mint a hazai törvényekben járatos több izben védte a szerzet jogait a világiak gyülésein. Különféle helyeken hitszónok és hittérítő s a szatmári rendház főnöke, Egerben spiritualis volt. Meghalt 1747. ápr. 6. Gyöngyösön.

Munkái:

1. Allegoria Sacra in Daphnide Deum Hominem continuata metaphora exhibens. Tyrnaviae, 1712.

2. Mausolaeum honoris Sociis Jesu caeterisque animarum zelotibus nuperime per Hungariam 200. Tyrnaviae, 1713.

3. Dacia vetus ex probatis Scriptoribus deprompta, antiquitatis Cultoribus oblata. Claudiopoli, 1725. (Kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban, Kaprinai-gyűjtemény B. 4r. IX. k.)

4. Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam accomodata... Posonii, 1729.

5. Dacia Siculica seu Descriptio pestis Transylvaniae, quam Siculi incolent Claudiopoli, 1731.

6. Motiva quinquaginta ad praeeligendam Catholicam Religionem primae omnium mortalium utilitati, Catholicis, ut in fidem firmentur, Acatholicis, ut ab errore revocentur. Claudiopoli, 1739.

7. Dacia nova ex probatis Scriptoribus deprompta. Caludiopoli, 1743-44. Öt részben.

Kézirati munkája: Expostulatio Catholicorum anni 1730. cum rigoroso examine, communi Christianitatis bono oblata, super quaestione: An per solum Deum jurandum? (Eredeti kéziratban a budapesti egyetemi könyvtárban: Kaprinai-gyűjtemény B. 4r. IX. kötetben.)

Catalogus Societatis Jesu 1748. 49. l.

Bod, M. Athenas 81.

Horányi, Memoria I. 662.

Siebenb. Quartalschrift VII. 1801.

Katona, Historia Critica XXXIX. 950.

Fejér, Historia Academiae 67.

Stoeger, Scriptores 78.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk története 1711-1771. 105. 141. l.

Petrik Bibliogr.