Kezdőlap

Fastl Kristóf,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1735. ápr. 18. Kallstroffban Stiriában; 1762-ben Gráczban lépett a rendbe; a három próbaév eltelte után Gráczban egy évig a szónoklattant tanította; azután hitszónok volt Judenburgban, Pozsonyban, Budán és Klagenfurtban, hol a rend föloszlatásáig (1773.) működött.

Munkája: Budavár visszavétele évfordulóján tartott német beszéd. Buda, 1767.

Stoeger Scriptores.