Kezdőlap

Fáy Bertalan (fáji),

Hevesmegye alispánja 1787-ben, utóbb (1810.) cs. kir. udv. tanácsos és Turócz vármegye főispánja.

Kézirati munkája: Opus juris Lányianum (a m. nemzeti múzeumban).

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 131. 132.

Kazinczy, Pályám Emlékezete (Nemz. Könyvtár III.)