Kezdőlap

Fazekas Lajos,

ev. ref. tanító volt Nagy-Kőrösön, hol a IV. elemi osztályban tanított és a vasárnapi iskolának felügyelő tanára volt 1870-ig.

Czikket irt a Vasárnapi Ujságba. (1859.)

Munkája: Warga János, Kézi abc és elemi olvasó-könyvecske. Protestáns népiskolák számára. 5. kiadás. Javítva kiadta tanítványa... Kecskemét, 1858.

Petrik Bibliogr.