Kezdőlap

Fechtel János,

bölcseleti doktor, szatmári püspök-megyei áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1859-ben Munkácson Beregmegyében; 1883-ban szentelték föl miséspappá; 1886 óta tanítja a történelmet és latin nyelvet a szatmári kir. kath. főgymnasiumban.

Munkája: Nagy Károly frank király és római császár uralkodásának történelmi fontossága. Szamosujvár, 1885.

M. Könyvészet 1886.

Wutz Névkönyve.

Schematismus Szatmáriensis.