Kezdőlap

Feer Zsigmond,

ev. ref. gymnasiumi tanár, 1848-49. honvéd-főhadnagy; később a szatmári ev. ref. gymnasiumban nyelvtanár volt. Meghalt 1890. jan. 28. Debreczenben.

Munkája: A reformáczió bajnokai...

Debreczen, 1890. 26. sz.