Kezdőlap

Fegyverneki (P.) István,

ev. ref. theologus; tanult 1608. szept. 13-tól Debreczenben, 1615. nov. 6-tól Heidelbergában, hol még 1620-ban is volt.

Munkája: Theses theologicae, de potestate ecclesiastica, quas discutiendas proponit. Heidelbergae, 1617. (Ajánlja Decsi István váradi papnak, Fegyverneki Balázs szalontai papnak és Keserűi Jánosnak Bethlen Gábor papjának.)

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 467.

Sárospataki Füzetek 1864. 668. l. és Bakóczi János szives közlése.