Kezdőlap

Fegyverneki (L.) Izsák,

ev. ref. theologus; tanult a sárospataki collegiumban Thorakonymus Mátyás és Császár György tanárok alatt; onnét Báthori István országbirája költségén Kocski Lukácscsal együtt a németországi egyetemekre ment és 1581-ben Vittenbergában, 1585-ben Heidelbergában volt; azután Bázelben és más helyeken is megfordult; végre sárospataki tanár volt. Meghalt 1589. decz. 7.

Munkája: Enchiridii Locorum communium Theologicorum, rerum, exemplorum, atque phrasium sacrarum; ex Aug. Marlorati Thesauro, et Christ. Obenhenii Promptuario... collecti. Basiliae, 1586. Báthori Istvánnak ajánlva; 2. kiad.: 1589., 3. k. (1595.), 6. k. (1610.), 9. k. 1628. Basiliae.

Latin levele Kassa város tanácsához, Patak 1588. máj. 17. a Tört. Tárban (1890., hol neve Isaac Feguernekinus-nak van aláirva.)

Czvittinger, Specimen 143.

Bod, M. Athenás 82.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr.

Horányi, Memoria I. 663.

Gróf Kemény József, Történeti és Irod. Kalászatok 164.

Sárospataki Füzetek 1869. 130. (Eötvös Lajos.)