Kezdőlap

Fehér (Fecher) Dezső,

tanitó, szül. 1869. decz. 2. Disznósdon Borsódmegyében; a gymnasiumot Miskolczon a ref. lyceumban 1889-ben végezte; a tanitóképzőt a budapesti izraelita praeparandiában; azután Nagyváradra ment tanítónak, hol jelenleg is működik.

1887-től három évig a Bolond Istók belmunkatársa volt; azelőtt a Borsod-Miskolczi Közlönybe s a Borsodmegyei Lapokba irt czikkeket; egyideig a Nagyváradi Hirlapba is dolgozott; jelenleg a Nagyvárad munkatársa.

1891. febr. 15. megindította a Darázs cz. élczlapot, melyet 1892. márcz. 27-ig szerkesztett; ápr. 10 óta pedig a Bagoly czímű élczlapot szerkeszti Nagyváradon.

A félmilliós ternó cz. énekes alkalmi bohózatát 3 felv. (zenéje Virányitól) előadták 1889. aug. 22. a városligeti nyári szinházban.

Önéletrajzi adatok és Hegyesi Márton szives közlése.