Kezdőlap

Fehér János,

kath. plébános, szül. 1823. okt. 6. Győrött; bölcseleti és hittudományi tanulmányait Nagyszombatban végezte; 1847. ápr. 6. fölszenteltetett; segédlelkész volt Ipolyságon, 1849. Zelizen, 1851. Komáromban, majd Gútán. 1862. febr. 26. administrator, majd plébános Keszegfalván; 1881. jul. 7. administrator, szept. 11. plébános Naszvadon, hol 1887. okt. 18. meghalt.

A nagyszombati papnövendékek magyar egyesülete irod. iskolájának buzgó tagja volt; ez időben (1846.) irta: Ő emja. a herczegprimás nevenapjára (40 frttal jutalmazva); Szemes György nevenapjára (egy aranynyal jutalmazva.)

Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka 1893. 122. l.