Kezdőlap

Fehér Nándor,

Esztergom érsek-megyei áldozópap, szül. 1825. febr. 14.; a pesti központi papnevelőben tanult és 1848. jún. 21. szenteltetett föl misés pappá; előbb kossuthi plébános volt, jelenleg Taksonyban (Pozsonym.) lelkész.

1846-47-ben a központi egyházi irodalmi iskola buzgó társfordítója volt és 1847-ben a Munkálatokban megjelent tőle: Néhány vonás szent Gellért életéből.

Uj M. Sion 1886. 106. (Szőllőssy K.)

Schematismus Strigoniensis 1889.

Tokody Egyetemes Névtára 1891-re 167.