Kezdőlap

Fehérváry Ferencz,

kath. lelkész, szül. 1842. jan. 12. Esztergomban; a gymnasiumot szülővárosában, a philosophiát mint papnövendék Nagyszombatban, a theologiát Esztergomban végezte. Fölszenteltetett 1865. márcz. 8.; segédlelkész volt 1865-71-ig Nyerges-Ujfalun (Esztergomm.), 1879-ig Udvardon (Komárom-megye). Jelenleg nagysárói (Barsm.) plébános.

Munkái:

1. Emlékversezet az esztergomi uj papnevelő fölszenteltetése alkalmával. Oláh Miklós látása...

2. Dávid házának nagy ivadéka. Három év a szent városban. Irta Ingraham S. H. Angol után németből ford. (Török Istvánnal együtt.) Pest, 1865.

3. A szentek koszoruja. Hg. Scitovszky Ker. János bib. primás 80-ik születés napjára. Zenéje Seyler Károlytól... 1865.

Értekezése: Az egyház befolyása a művészetekre (István bácsi Naptárában).

Petrik Könyvészete.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 43. l.