Kezdőlap

Feichtenberger József,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, gráczi stájerországi származású. Meghalt 1717. jún. 23. fiatal korában.

Midőn Nagyszombatban a költészet tanára volt, a következő költeményes munkát adta ki: Epistolae laureatae anno primo belli turcici, Aug. Carolo, caesareisque armis ter secundo conscriptae, Tyrnaviae, 1717.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 859.

Catalogus Fr. Com. Széchenyi I. 320.

Fejér, Historia Academiae 39. l.

Backer-Sommervogel, Bibliographie III. 587. l.