Kezdőlap

Feichtinger Győző (baranya-nádasdi),

főreáliskolai tanár, előbbinek öcscse, szül. 1859. febr. 15. Esztergomban; tanulmányait a nagyszombati főgymnasiumban és a budapesti egyetemen végezte. 1882-ben tanári vizsgálatot tett a mennyiségtanból és az ábrázoló mértanból. A főváros szolgálatában áll 1880 óta, előbb mint elemi iskolai tanító, később mint reáliskolai tanár.

Munkái:

1. A harmadosztályú görbe vonalakról. Bpest, 1883.

2. A kúp és sík metszésének tengelyeiről. Bpest, 1889. (Mindkettő különnyomat a Budapesti IV. kerületi főreáliskola Értesitőjéből.)

Wutz, Névkönyve 40.

M. Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok.