Kezdőlap

Feichtinger János (baranya-nádasdi),

esztergomi kanonok és főegyházmegyei könyvtárnok, szül. 1811. decz. 13. Szölgyénben Esztergommegyében; 1834. decz. 13. misés pappá szenteltetett föl; káplán volt Érsekujvárott és Esztergomban, plébános Süttőn, azután Esztergomban; majd esperessé, főegyházmegyei könyvtárnokká s kanonokká neveztetett ki. Meghalt 1889. máj. 20. Esztergomban.

Főérdeme a főegyházmegyei könyvtárnak százezernél több kötetének rendezése s lajstromozása. Azután egy terjedelmes családi Album irásához fogott, mely 40 kilo súlyú diszesen bekötött ivrétű könyv illustratiókkal és tartalmazza a család tagjainak, rokonainak és hozzátartozóinak életrajzait 1600-tól kezdve arczképekkel és photographiákkal. Ezen Album irását öcscse F. Sándor főorvos folytatja.

Schematismus, Strigoniensis.

Necrol, Strigon, 180. és öcscsének F. Sándornak szives közlése.