Kezdőlap

Feichtinger Sándor (baranya-nádasdi),

orvosdoktor, kir. tanácsos, szül. 1817. szept. 17. Esztergom-Sz.-Györgymezőn; Esztergomban végezte gymnasiumi tanulmányait és az orvosi tudományokat a pesti egyetemen hallgatta, hol 1840-ben orvosdoktori oklevelet nyert. Ezen időtől fogva Esztergomban volt orvos, 1861-től főorvos, később a városi közkórház igazgató-orvosa s évek óta városi képviselő. 1883-ben ő felsége kir. tanácsossá nevezte ki.

Kisebb értekezései a Berliner Medicinische Central-Zeitungban, a M. Orvosok és Természetvizsgálók Munkálataiban (IX. 1863. Adatok Esztergommegye flórájából, X. 1865. Közlemények Esztergommegye helyrajzából) és az Egyetemes M. Encyclopaediában (gyógyászati czikkek) jelentek meg.

Munkái:

1. Animalia vertebrata obtutu pharmacologico considerata. Dissertatio inaug medica. Budae, 1840.

2. A Börzsöny-marianostrai trachyt hegycsoport növényzetéről. Pest. 1870.

3. Jelentés a csajkások területe és Torontál vármegye florájáról. Pest, 1871.

4. Krasznamegye és környéke flórájáról. Bpest, 1873.

5. 1872-ben tett kiránduláson észlelt Fészkesekről. Bpest, 1875. (A 3-5. sz. a Mathem. és Term. Közleményekben.)

Könyvtárában a botanikai hazai irodalom teljes; szárított növénygyüjteménye 8000 fajból áll.

György Aladár, Magyarország köz- és Magánkönyvtárai 432.

Szinnyei Könyvészete.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 43.