Kezdőlap

Feigler Ferencz,

elemi tanító, szül. 1856. jan. 3. Pozsonyban; tanulmányait elvégezvén, mivel akkor hazájában nem kapott alkalmazást, a Lajta melletti Bruckban volt ideiglenes segédtanító. 1879-ben szülővárosában elemi rendes tanító lett, 1886 óta az ottani ipariskolában mint tanító s 1892-től mint igazgatóhelyettes működik.

A pozsonyi napilapokba különféle nevelési czikkeket irt, igy a Pressburger Zeitung-ba (1885. Das rauhe Haus in Hamburg, 1886. az iskolai egészségtanra vonatkozó czikke sat.)

Munkái:

1. Pozsony és környéke. Pozsonymegye ismertetésével. Bevezetés a földrajz elemeibe a népiskola III. osztálya számára. A miniszteri tanterv alapján különös tekintettel a németajkú tanulókra. 3 szinnyomatú térképpel s 8 fametszettel. Pozsony, 1885.

2. Das Rettungshaus. Eine Anstalt zur Besserung sittlich-verwahrloster Jugend im Alter von 10-17 Jahren. Pozsony, 1885. (2. jav. kiadás. Pozsony, 1891.)

3. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák számára. Pozsony, 1891. (III. IV. iskolai év.)

4. Az uj pénz, vagyis az aranyérték ismertetése, a népiskolák számára. Pozsony, 1893. (Ism. Kalauz 140. l.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1884-85.

M. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok.