Kezdőlap

Feiner Kristóf,

tornai főesperes (1549 óta), esztergomi kanonok.

Munkája: Clypeus defensorius Ecclesiae Cath. in Questione sub utraque spetie Sacramenti ex doctorum sententia pro simplicibus Sacerdotibus, per Magistrum Christophorum Feinerinum Archidiaconum Thornen. Sacellanum Regium nouiter aeditus. Anno... Quinquagesimo. Viennae Austriae ex Officina Typogr. Joannis Carbonis. 4-rét. (A Ferdinánd királyhoz intézett ajánló levélből látjuk, hogy Feiner Mária királynénknak kapitánya volt. E levélben igy irja alá magát. Vig. quarto Febr. Christ. Feinerus Archidiac. Thurnensis. Szerző 1879-ig irodalmunkban még névről sem volt ismeretes. Csak a Memoria Basilicae Strigon. 143. l. említi hibásan igy: Christ. Tajner Archidiac. 1559. Szerző az egy szin alatti áldozás mellett harcolt. A czimsorok e szavaiból: noviter editus, azt lehet következtetni, hogy e mű már előbb is megjelent, de akkor szerző czíme más lehetett, mert tornai főesperes csak 1549 óta volt).

Knauz Nándor, Lányi Károly Magyar Egyháztörténelme, Esztergom, 1870. II. 394. l.