Kezdőlap

Fejér János (szajoli),

egri egyházmegyei prépost és alesperes, szül. 1785-ben; miséspappá szenteltetett föl 1808-ban, 1829-ben jászladányi, később egyeki plébános volt. 1842-1843-ban a kiérdemült lelkészek egri szent József intézetének igazgatója, Heves és Külső-Szolnok egyesült megyék tábla-birája, 1860-ban prépost és a polgárikerület alesperese Tisza-Füreden. Meghalt 1870 körül.

Munkája: Az isten-félőnek boldog halála néhai meltgs Négyesi báró Szepesy Josepha asszony... Déva-Ványai Halasy József... élete párja hideg tetemeinek tisztes eltakarítása alkalmával egy halotti beszédben lerajzolva. Eger, 1829.

Universalis Schematismus Ecclesiasticus 1842-43. 160. l.

Schematismus Agriensis 1860-66.

Petrik Bibliogr.