Kezdőlap

Fejérthói András,

magyar udvari kanczelláriai titkár.

Két latin levele Bullinger Henrikhez 1551-ben Bécsből maradt reánk Böhl Eduard, Confessio Helvetica czímű munkájában (Bécs, 1866. 99-105. l.)

Szilády, M. Költők Tára V. 278. 303. l.