Kezdőlap

Fejes István,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1855. jan. 4. Nagy-Károlyban, hol atyja szűcsmester volt; iskoláit szülővárosában és Szatmárt végezte; 1874-ben Budapestre ment a jogi tanfolyamra. Saját magára lévén utalva, itten ügyvédi irodában irnokoskodott és igy végezte el az egyetemet. 1875-76-ban szolgálta az egyévi önkéntességet a Molinári s később az Ajroldi ezredben. 1882. decz. 16. jogi doktorrá avatták Budapesten és 1885. ápr. 24. ügyvédi vizsgát tett. Azóta Szatmárt ügyvédkedik.

Az Üstökösben (1878 előtt) és a Bolond Istókban Peczek Demeter Molinári baka levelei, Firer úr Flinta szentencziái s Káplár úr Czipár alakokat ő irja. Ezenkivül főmunkatársa a Szatmár és Vidéke cz. hetilapnak, melybe Demeter név alatt tárczaczikkeket és apróságokat irt; továbbá tárczaczikkek jelentek meg tőle a szatmári Szamosban és a nagy-károlyi Szatmármegyei Közlönyben (1879 óta).

Önéletrajzi adatok.