Kezdőlap

Fekete Endre,

kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1844. nov. 20. Esztergomban; az algymnasiumot szülővárosában végezte s 1861. szept. 16. a kegyes-tanítórendbe lépett; az 5. és 6. osztályt Kecskeméten, a 7. és 8-at Kolozsvárt végezte; a theologiát Nyitrán és Szent-Györgyön hallgatta s 1868. aug. 24. áldozó-pappá szenteltetett föl. Budapesten az egyetemen két évig bölcseletet, magyar nyelvet és irodalmat hallgatott; 1870. nov. 12. ugyanott tanári vizsgát tett a magyar nyelv és irodalomból, bölcseletből és latin nyelvből. Tanított: 1865-66-ban a kis-szebeni gymnasiumban, 1867-68. Szent-Györgyön (Pozsonymegye), 1868-73. Budapesten, 1874-76. Nagy-Kanizsán, 1876-1879. Budapesten; 1879-ben ugyanott a tartományi rendfőnök titoknoka, majd kormánysegéd, a rend tanügyi biztosa s a rendi fiatalok tanulmányi ügyvezetője lett.

Programmértekezése: A társadalmi élet befolyása a nevelésügyre és iskolára (Budapesti kegyes-tanítórendi r. kath. főgymnasium Értesítője 1872.)

Munkái:

1. Tapasztalati lélektan. Bpest, 1872. (Philosophiai propaedeutika I.)

2. Tiszta gondolkodástan. Bpest, 1873. (Philos. propaedeutika II.)

Petrik Könyvészete.

Zelliger, Esztergom vármegyei Irók 44. l. és önéletrajzi adatok.