Kezdőlap

Fekete Ferencz (fricsi),

országgyűlési követ, F. József és Toldalagi Klára fia; egyike volt korunk legeszesebb embereinek, irja Kővári; az 1790-94. körüli országgyűléseken mint kir. hivatalos jelentékeny szerepet vitt. Többek közt 1790-ben kiküldötték a magyarhoni országgyűlésre egyik követűl, hogy az uniót munkálja; s midőn haza jött, Gyulai Sámuel gróf bevádolta, hogy ott épen ellene munkált. F. maga menthetésére időt kért, mert, ugymond, ha ez igaz, méltán hazarontónak neveztethetik és méltán bűnhődtetik (1790. országgy. jegyzőkönyv 108. l.). Az ügy kiegyenlítetett. A kolozsvári nemzeti szinház felállításában, agg kora daczára élénk szerepet vitt. E század első éveiben a szinészet egyik legnagyobb pártfogója volt.

Kazinczy 1817. febr. 22. Kis Jánoshoz irt levelében 79 éves öreg úrnak és a Spectator fordítójának mondja őt; ezen munkájáról azonban nincsen tudomásom. Azonban talán neki tulajdonítható a következő kis munkácska: Theses juris naturae de moderamine inculpatae tutelae, cum jure patrio collatae: quas... publice defendendas suscepit. Claudiopoli, 1764.

Kazinczy Ferencz levelei Kis Jánoshoz. Buda, 1841. II. 234.

Kővári László, Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 86.

Petrik Bibliogr.