Kezdőlap

Fekete Fidél Gábor,

kapuczinus-rendi áldozópap, szül. 1845. ápr. 14. Tatában Komárommegyében, 1861. aug. 17. lépett a rendbe; 1864-65-ben theologiát tanult Pozsonyban és 1867-ben fölszenteltetett; 1880-ban zárdafőnök volt Tatában.

Munkája: Egyházi beszéd, melyet Szent István Magyarország első apostoli királyának ünnepén Bécsben a tiszt. kapuczinusok templomában 1880. Kisasszony hava 22. mondott. Bécs, 1880.

Schematismus Ord. Min. Franc. Seraphici Capucinorum 1865.

M. Korona, 1880. 193. 194. sz.

Némethy Lajos, Dicsbeszédek 26. l.