Kezdőlap

Fekete István (iványi),

ügyvéd, Abauj-Torna vármegye bizottsági tagja s a bártfai ev. egyház felügyelője. Meghalt 1887. ápr. 8. Kassán 68. évében.

Czikkei: Az egyházi illetmények kérdéséhez, A magyarosítás a Felvidéken.

Munkája: Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett politikai hitvallása, gróf Dessewffy József jegyzéseivel bővítve. Buda, 1843.

Petrik Bibliographiája s gyászjelentés.