Kezdőlap

Fekete István,

gymnasiumi tanár, szül. 1863. febr. 13. Sződ-Rákoson Pestmegyében; iskoláit Váczon végezte; 1881-ben belépett a kegyes-tanítórend tagjai közé s mint növendék tanulta Kecskeméten, majd Nyitrán a theologiát, és Kolozsvárt az egyetemen a classica-philologiát hallgatta. Tanár volt Sátoralja-Ujhelyben 1887-től 1892-ig, Léván 1892-93-ban. Ekkor kilépett a rendből és Aszódon foglalt el gymnasiumi állást.

Programmértekezése: A görögök zenéjéről (Lévai gymn. Értesítője 1893.) 1893-ban következő zenedarabjai jelentek meg a Rózsavölgyi czégnél Budapesten: Hegyaljai magyar népdal, Korona csárdás és Klára csárdás. Ez évben a debreczeni dalkör eredeti népdalokra (férfikarra) hirdetett pályázatán egy műve dícséretet nyert.

Kéziratban vannak egyházi énekek és eredeti népdalok.

Önéletrajzi adatok.