Kezdőlap

Fekete József,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1713. jan. 31. Bardóczon Erdélyben; az unitarius vallásról a katholikus hitre tért és Kolozsvárt végezte a bölcseletet; 22 éves korában a jezsuita rendbe lépett; a fogadalmi négy év eltöltése után, a humaniorákat és bölcseletet Kolozsvárt tanította. A népnek szónokolt és miután Magyarország több helyén működött, a rend eltörlése (1773.) után Brassóban volt pap, hol 1789-ben meghalt.

Munkái:

1. Idea christiani militis in Godefredo Buillonio Hierosolymae expugnatore. Claudiopoli, 1742. (Költemény.)

2. Gesta S. Nicetae veteris Daciae episcopi et apostoli. Claudiopoli, 1750.

Katona, Historia Critica XXXIX. 951. l.

Stoeger, Scriptores 79. l.