Kezdőlap

Fekete József,

kath. plébános; 1805-ben a theologiát Bécsben végezte s miséspappá szenteltetett föl; segédlelkész volt Léván, 1807-ben Somorján; 1808-ban az érseki lyceum mathematika tanára s papnevelői tanulmányi felügyelő lett Nagyszombatban; 1810-ben a lekéri plébániát kapta, hol 1825. aug. 12. meghalt.

Munkája: Beszéd, melyet szent József napján, a lévai kegyes oskolák temploma ünnepén, és első felszentelésének századik esztendején; midőn a helybeli kegyes oskolák társasága aligazgatója t. p. Pek Ágoston papságra való felszentelésének félszázadját, s második új sz. miséjét, t. Németh Aloysius, a második deák oskola tanítója pedig a szerzetbe való beesküvését tartaná... 19. márt. 1820. eszt. Léván mondott. Pest, 1820.

Petrik Bibliogr.

Necrolog, Strigon. 101. l.

Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893.