Kezdőlap

Fekete József,

középiskolai tanár, szül. 1833. febr. 2. Baján Bácsmegyében; 1854-58-ig nevelő, 1858-60. a mennyiség és természettan hallgatója, 1861-ben magántanító volt. 1861. márcz. a pesti m. kir. főgymnasium tanára lett, okt. 18. u. ott helyettes és miután 1866. márcz. 3. tanári vizsgát tett, szept. 20. rendes tanárnak neveztetett ki. 1879-ben nyugdíjaztatott és jelenleg nevelőintézet tulajdonosa Budapesten.

Czikkeket irt a M. Néplapba (1856.), a Nép Ujságba (1859-60.) sat.

Szerkesztette az Ifjuság Lapját 1867-től 1870. febr. 20-ig és a Tanuló Ifjúság Lapját 1870. ápr. 1-től nov. 15-ig Pesten.

Felsmann Névkönyve 1873. 36. l.

Corzan, Budapesti kir. kath. főgymnasium Értesítője 1883. 11.