Kezdőlap

Fekete (Sámuel) Soma,

m. tud. akadémiai irnok és javító volt 1844. jún. 22-től 1859. márcz. végén bekövetkezett haláláig Pesten.

Eredeti munkát ugyan nem irt, de igen sok német, franczia s angol regényt, elbeszélést, szinművet és tudományos czikket fordított le, melyek a következő lapokban jelentek meg: Jáczint (1836.), Athenaeum (1841. Shakespeare életéről és költeményeiről ujabb felvilágosítások, 1843.), Tudománytár (1840. Bulwer legujabb munkái, 1841. A spanyol költészet története, 1842. Irodalmi oroszlányok Angliában, Későbbi tiz év a franczia irodalomban, Saint Beuve után, Az orosz irodalom története a XIX. században, Svéd irodalom, Bulgarin után, 1843. A népnevelés és oktatás alapelvei egyediség tekintetében, Népirodalom története, A kis journálok Párisban, Journálok és szemlék, Sismondi s az École génevoise, 1844. Braziliában az irodalom, tudomány és művészet, Michelet Németországról, A kereskedés története, Az olasz költészet a XIX. században, sat.), Pesti Divatlap (1844. Heine és hitsorsosai a német irodalomban, 1845-48.), Nemzetőr (1848.), Pesti Napló (1850. 11. 12. sz. 1856. 451-456. sz.), Hölgyfutár (1850. 1856. 1859. 1863.), Családi Lapok (1854-55.), Divatcsarnok (1854-58. Havasalföldi emlékek a román korból), Müller Gyula Nagy Naptára (1856.), Hölgyek Naptára (1856. 1857.), Budapesti Hirlap (1858. 171-177. sz.), Zöld dráma, Puskin Sándor beszélye). Szindarabjai, melyeket fordított, a nemzeti szinházban első előadatásuk sorrendje szerint a következők: Nőragadás az álarczos bálból vagy az egyenetlen kérők, bohózat énekekkel, Schiekh után, zenéje Müller Adolftól (Kassán 1836. márcz. 12., Budán nov. 12. és Pesten 1839. febr. 10.), Korszellem, vígj. 4 felv. (1838. aug. 31.), Soluzzói korona, dr. 5 felv. Raupach Erneszt után (júl. 31.), Zolki, a vén diák, dr. 2 felv., b. Malticz Gotthilf Ágoston után németből (1840. okt. 12.), A száműzött, dr. 5 felv., Soulié és Dehay után ford. a m. t. társ. költségén (decz. 14., megjelent a Nemz. Szinházi Zsebkönyvben 1841-re), A regélő, vagy két állomás, vígj. 3 felv. Ricard után francziából ford. a m. t. akadémia költségén (1841. ápr. 29.), Legjobb az egyenes út, vígj. 1 felv. Kotzebue után ford. a m. t. akadémia költségén (aug. 21.), A szegény költő, dr. 1 felv. Kotzebue után ford. a m. t. akadémia költségén (1842. febr. 5., megjelent a győri Szinházi Zsebkönyvben 1844-re), Lara hét fia, dr. 5 felv., Mallefille Bódog után francziából ford. a m. t. akadémia költségén (máj. 27.), Szent Pál torony harangozója, dr. 4 felv. előj., Bouchardy után francziából ford. a m. t. akadémia költségén (jún. 25.), Gáspár kalóz, dr. 4 felv. előj., Bouchardy után ford. a m. t. akadémia költségén (1843. máj. 29.), Nagykorú, vígj. Bauernfeld után (1847. ápr. 6.), A képmutató, vígj. 5 felv. Molière Tartuffe-je után (szept. 13.), Három király és három dáma, vígj. 3 felv., Gozlan Arszlán után (szept. 23.), Darlington Richard, dr. 4 felv., Dumas Sándor után francziából (1848. máj. 1.), Halj meg és meglátod! vígj. 4 felv., Don Manuel Breton de los Herresos után spanyolból (1849. decz. 7.), Egy prima donna, vígj. 4 felv., németből Feldmann L. után (1850. júl. 12.), Nőtlen maradok, vígj. 3 felv., Nota Albert után irta Blum, ford. (1851. febr. 21.), Don Gutiere önbecsületének orvosa, dr. 5 felv., don Pedro Calderon de la Barca után (1852. aug. 23. Censurai példánya a m. n. múzeumban), Correggio, szomj. 4 felv. Öhlenschläger után (okt. 18.), Zolky a vén diák, dr. 2 felv., b. Malticz után (1855. júl. 23.), A makranczos hölgy, vígj. 4 felv., Shakespeare után Deinhardstein szinre alkalmazása szerint ford. (márcz. 13.). Még a következő szinműveket fordította: A kötelezvény, szinmű két cselekvényben Houwald után (Családi Lapok 1854.), Két apa egy személyben, vígj. 3 felv., Romanus és Hagemann után németből, Kaland IX. Károly alatt, vígj. 3 felv. Soulié és Badon után francziából, Chatterton (De Vigny), D'Ancre marschalnő (De Vigny) Kétszáz 13 t. cz. (D'Ennery), Leányok igene (Don Leandro), Mámor és szerelem (Bretzner), Nem kell több tanító (Lara), Szerelem vadászat (Sheridan).

Munkái:

1. Darlington Richard, dr. 4 felv., Dumas Sándor után francziából ford. Buda, 1841. (Szinműtár III. 5.)

2. Viola, vígj. 5 felv., Shakespeare és Deinhardstein után ford. Buda, 1843. (Szinműtár IV. 7.)

3. Gyakorlati utmutató a kereskedelmi irásmód, irásbeli föltevések... megtanulására, Blum Joachim után németből ford. Pest, 1846.

4. Nagykorú, vígj. 2 felv. Magyar szinpadra alkalmazta. Pest, 1847.

5. Kis nemzetőr, vagy hogyan kell a nemzetőrségnek gyakoroztatnia fegyverben? Wessenhauser W. után németből. Pest, 1848.

6. Gallicismes dialogués. Franczia nyelvsajátságok köz- és társaséleti beszélgetésekben közmondások- s példabeszédekkel. A franczia nyelv alapos ismeretére törekvők és abban jártasok használatára. Peschier A. után oldalagos fordítmányban közli. Pest, 1853.

7. A tücsök. Népregény a falusi életből. Ford. Pest, 1857.

Szerkesztette a Heckenast-féle Nemzeti Szinházi Zsebkönyvet 1842-re.

Honművész 1836. 29. 71. sz. 1841. 36. sz.

Regélő Pesti Divatlap 1842. 12. 19. 59. 60. sz.

M. Tudós Társaság Névkönyve 1845-48.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II. Természettudományok.

Greguss Ágost, Shakspere Pályája és Tanulmányok II. 63. l.

Figyelő XVII. 153. 198. l.

Petrik Bibliográphiája.

Egykorú Szinh. Zsebkönyvek és szinlapok.