Kezdőlap

Felber Arthur,

jogi doktor, kir. ügyész, szül. 1856. febr. 10. Sopronban; a gymnasiumot Győrött és Sopronban végezte 1873-ban; négy évi jogot a jog- és államtudományi államvizsgával 1877-ben Győrött és Budapesten; ezután ügyvédi pályára készült és 1881. jan. 18-ig ügyvédi gyakorlaton volt; ekkor a győri törvényszékhez joggyakornoknak állott be. 1881. okt. 1. jogi doktorrá avattatott föl Budapesten és ugyanott 1882. nov. ügyvédi vizsgát tett. 1883. febr. a győri törvényszékhez aljegyzővé s 1886. márcz. jegyzővé, decz. 30. kaposvári kir. alügyészszé neveztetett ki. 1888. nov. a győri ügyészséghez helyeztetett át. 1891. júl. 10-én zalaegerszegi kir. ügyészszé léptettetett elő.

Munkái:

1. A magyar büntető törvénykönyvek (1878. V. és 1879. XL.) és az életbeléptetési törvény (1880. XXXVII.). Az indokolások nyomán indokokkal, úgy a hatálybalépés óta hozott döntvényekkel s jegyzetekkel ellátva és kézikönyvül szerkesztve. Eger, 1886. (Ism. Büntető Jog Tára, A Jog sat.)

2. A magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek, járásbiróságok és közigazgatási hatóságok előtt. Zala-Egerszeg, 1892. (Ism. M. Hirlap 131. sz., M. Közigazgatás sat.)

3. Döntvények és törvények gyűjteménye. Zala-Egerszeg, 1892.

M. Könyvészet 1886.

Vasárnapi Ujság 1892. 22. sz. és önéletrajzi adatok.