Kezdőlap

Feld Vilmos,

kegyes-tanítórendi tanár, szül. 1847. júl. 5. Székesfehérvárt; 1864. aug. 31. lépett a rendbe s 1871. okt. 12. misés pappá szenteltetett föl. Paedagogiai s bölcseleti tanulmányai után tanárkodott Kecskeméten 1866-69-ig, a theologia végeztével 1871-72-ben Tatában és 1872-77-ig ismét Kecskeméten, azután Máramaros-Szigeten és Kolozsvárt tanított és 1885-től 1892-ig a máramaros-szigeti algymnasium igazgatója volt; 1892 óta pedig Váczon tanár és házi másod főnök.

Programmértekezései: A villanyosság és az égi háború (Tatai gymnasium Értesítője 1872), Néhány szó az alsóbb osztályú szülőkhöz, A só és annak felhasználása, szerepe az ember szervezetében és az államháztartásban (Máramaros-Szigeti gymnasium Értesítője 1888. és 1889.)

A kegyesrendiek Névtára.