Kezdőlap

Félegyházi Antal,

ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1847-ben Szatmár-Németiben; 1874-ben a kolozsvári tanárképző rendes tagja volt és 1876 óta a székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium rendes tanára, hol a természettant és mennyiségtant adja elő.

Munkája: A testek hő okozta kitágulása általában véve s különösen a szilárd testek kitágulási együtthatói. A kolozsvári m. kir. középtanodai tanárképezde által 1873-74-ben jutalmazott dolgozat. Kolozsvár, 1874.

Szinnyei Könyvészete.

Wutz Névkönyve.