Kezdőlap

Félegyházi István (debreczeni),

ev. ref. rektor; F. Tamás debreczeni lelkész testvéröcscse; előbb Debreczenben tanított; 1587. ápr. 7-től Vittenbergában tanult; innét haza érkezvén, Kolozsvárra ment rektornak.

Munkája: Epicedion in obitum theologi clarissimi... Thomae Félegyházii, qui... quievit Debreczini, anno 1586. 16. die mensis januarii... Addita sunt epitaphia quadam tum a fratre moestissimo, tum vero ab aliis quibusdam nationis Ungaricae studiosis. Vitebergae, 1587. (A marosvásárhelyi ev. ref. főiskola könyvtárában.) Félegyházi Tamás Uj Testamentuma (Debreczen, 1586.) cz. munkájában Ad lectores cz. és vittenbergai tanulótársához Varsányi Jánoshoz szintén latin verset irt (1587. máj.)

Bod, Hungarus Tymbaules 20. 29. 30. l. és Historia Eccl. I. 249. II. 425. 426. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 44. 83. 90. l.

Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás 87. 114. l.

Irodalomtörténeti Közlemények I. és Bakóczi János szives közlése.