Kezdőlap

Félegyházi Tamás,

ev. ref. lelkész, 1540 körül szül. Debreczenben; tanult Krakkóban (1561.), Boroszlóban (1562.), Odera melletti Frankfurtban (1563.) és 1564. jan. 18-tól a vittenbergai egyetemen. Visszaérkezvén hazájába 1567-ben Turon volt tanító. Innét egy év mulva (1568.) Debreczenbe hivatott meg, hol Melius halála után 1573. elején lelkészszé s az egyházmegye esperesévé választatott meg. Meghalt 1586. jan. 16. Debreczenben pestisben.

Munkái:

1. Az Keresztieni igaz hitnek reszeiről valo tanitas, kerdesekkel es feleletekkel, ellenuetesekkel es azoknak meg feitesiuel, az hiueknek eppületekre irattatot. Debreczen, 1579. (2. bőv. kiadás. Debreczen, 1580. 3. bőv. kiadás. Debreczen, 1583. 4. k. Debreczen, 1588. 5. k. Debreczen, 1601.)

2. Az mi Vronc Jesos Christvsnac Vy Testamentoma auuagi frigie, Görögből Magiar nielure fordittatott. Es niluan valo ertelemvel nemeli nehez helieken rövideden megh magiaraztatot. Debreczen, 1586. (Gönczi György említi az ajánlásban, hogy a szerző az egész uj testamentum fordítását elvégezte, a Judás apostol levelén kívül, melyet F. T. halála után ő fordított le.)

3. Catechesis Az az, Rövid Kerdesek es Feleletek az keresztyeni hitnek agairól, az gyermekeknek es az egy-igyüeknek tanitasokra. Debreczen, 1601. (Az 1. sz. munka 3. 4. és 5. kiadásához mellékelve külön czimlappal.)

Gyulai J., Threnos ecclesiae Debrecinae de morte Thomae Felegyházi, Debrecini, 1586.

Bod. M. Athenas 82.

Horányi, Memoria Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 44. 83. (Összezavarja F. Tamást öcscsével F. Istvánnal.)

Sárospataki Füzetek 1858. 67. l.

Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás 190. 191. 320. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 110. II. 53. 82. 87. 104. 112. 173. l.

Szilády Áron, Régi M. Könyvtár I. II. IV. V. és Bakóczi János szives közlése.