Kezdőlap

Feleki Béla,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1862. okt. 3. Lovasberényben Fehérmegyében, hol atyja, Füchsel Miksa, körorvos és megyei tiszt. főorvos volt; középiskoláit és jogi tanulmányait Budapesten végezte; elnöke volt az egyetemi közjogi szakosztálynak. 1887-ben ügyvéddé lett a fővárosban, hol a VI. kerületi szabadelvű pártnak egyik vezérembere s választmányi tagja az ügyvédi körnek.

Jogi czikkeket irt az Ügyvédek Lapjába s az Igazságügyi Közlönybe: A sommás eljárásról, A fizetési meghagyásról, A végrehajtási törvény, A csődeljárásról, A kereskedelmi jog ismertetése, A képviselet a sommás eljárásban, sat.; több társadalmi czikke van az Egyenlőségben.

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi statistikája 121. l. és öcscsének dr. Feleki Sándornak szives közlése.